- Adrem System s.r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

ADREM System s.r.o. je dodavatelsko - inženýrská firma založená v dubnu roku 1997 společníky s dlouholetými zkušenosti ve všech nosných oborech společnosti:

  • vývoj, dodávky a údržba software včetně prodeje hotových programů


  • automatizace technologických procesů ve všech oborech


  • měření a regulace - oblast, která úzce navazuje na bod předešlý


  • projekční činnost v uvedených oborech pro interní potřebu, ale i pro třetí stranu


  • poradenství v oblasti výroby, rozvodů a spotřeby energií s výjimkou energií jaderných


  • vývoj a prodej elektronických zařízení a systémů, inženýrská činnost ve výstavbě, obchodní a zprostředkovatelská činnost


Společnost ADREM System s.r.o. spolupracuje s celou řadou osvědčených partnerů v oblasti subdodávek technologií i komponent. Pro vizualizační software nabízíme systémy PROMOTIC firmy Microsys Ostrava a ControlWeb firmy Moravské přístroje. Alternativní nabídka vizualizačních systémů vychází z požadavků a v neposlední řadě i zvyklostí odběratele. S touto oblasti úzce souvisí nasazení operátorských pracovišť ve stížených podmínkách, zde používáme především průmyslové počítače firem ELCOM Ostrava nebo FUTURE ICS.

U řídících systémů, někdy označovaných jako programovatelné automaty PLC, se jedná
prirotně o systémy SAIA řady PCD1, PCD2 a PCD3, pro malé aplikace používáme "kompakty" PCS. Alternativně nabízíme systémy AMIT nebo SIMATIC. U všech typů nabízíme i "terminály" v textovém i grafickém provedení. V oblasti automatizačních prvků a tzv. polní instrumentace používáme výrobky renomovaných, a praxí ověřených, tuzemských i zahraničních firem. V oblasti nakupovaných služeb (především dodávky a montáže technologií, montážní práce elektro, subdodávky komponent, apod.) se orientujeme na tuzemské dlouhodobě ověřené partnery, mj. firmy HUDECZEK Service s.r.o., AMR Servis s.r.o. nebo ELMONTEX Ostrava spol. s r.o..

Ve všech oborech poskytujeme maximální kvalitu a podporu pro zákazníky zajištěnou především :

  • projekční činností a s technickým poradenstvím na vysoké úrovni


  • maximální a trvale hodnocenou kvalitou veškerých dodávek a prací včetně důsledné kontroly dodávek a prací subdodavatelů


  • kvalitním zaškolením obsluhy a údržby odběratele, resp. provozovatele


  • smluvně zajištěnou servisní záruční i pozáruční činností s návazným dalším rozvojem realizovaných zakázek

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky