- Adrem System s.r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Support

Servisní podmínky

Pojem servisní zásah specifikuje jednorázovou servisní službu, která není vázána na předem uzavřený smluvní vztah
, tj. v pricipu záruční oprava nebo uzavřená servisní smlouva).

Servisní organizace, tedy firma ADREM System s.r.o., nabízí servisní služby v několika standardních variantách s tím, že objednatel si sám zvolí některou z těchto nabízených variant :

  • Servisní zásah na objednávku

  • Servisní zásah do 24 hodin

  • Diagnostika závady


1. Servisní zásah na objednávku

je prováděn u objednatele na základě objednávky s tím, že termín servisního zásahu je stanoven vzájemnou dohodou objednatele a servisní organizace. V případě, že z technických důvodů nelze odstranit závadu na místě, zajistí servisní organizace odvoz zařízení do opravy (pokud je to z technologických důvodů možné). Veškeré náklady spojené s opravou hradí objednatel, režijní část nákladů spojená se servisním zásahem bude stanovena dle tabulky "standardní ceník".


2. Servisní zásah do 24 hodin

je standardně prováděn u objednatele na základě objednávky. Termín servisního zásahu je nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady za předpokladu, že závada byla nahlášena nejpozději do 12:00. V případě nahlášení závady v pracovní den před dnem pracovního volna bude servisní zásah proveden první následující pracovní den. V případě, že z technických důvodů nelze odstranit závadu na místě, zajistí servisní organizace odvoz zařízení do opravy (pokud je to z technologických důvodů možné). Veškeré náklady spojené s opravou hradí objednatel, režijní část nákladů spojená se servisním zásahem bude stanovena dle tabulky "standardní ceník".


3. Diagnostika závady

zahrnuje technické operace směřující k lokalizaci závady zařízení. Tato služba, která je standardně prováděna u objednatele zásahu na základě prokazatelné objednávky s tím, že termín servisního zásahu je stanoven na základě vzájemné dohody objednatele a servisní organizace. Veškeré náklady spojené s opravou hradí objednatel dle tabulky "standardní cenník".


4. Ostatní ustanovení

4.1 Veškeré ceny servisních zásahů výše uvedené jsou bez DPH, která bude stanovena dle platných předpisů
4.2
K uvedeným cenám bude připočtena cena spotřebovaných náhradních dílů a komponent
4.3
K uvedeným cenám bude připočtena cena případného ubytování servisního technika.
4.4
Servisní organizace nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat
4.5
Servisní technik upozorní objednatele na skutečnosti mající vliv na nepřiměřené a nevhodné používání servisovaného, resp. diagnostikovaného zařízení
4.6
Cena servisního zásahu v případě, že byl proveden ve dnech pracovního volna se navyšuje o částku 50 % a ve dni pracovního klidu o 100 % ceny základní varianty
4.7
Záruční doba na provedený servisní zásah je stanovena na tři měsíce. Prodloužení záruční doby bude řešeno individuálně včetně navýšení ceny.
4.8
Tento ceník vstupuje v platnost k 01.01.2012 a servisní organizace, tj. ADREM System s.r.o. si vyhrazuje právo jeho aktualizace.


V Kopřivnici dne 0
2.01.2012

Popis servisního úkonu

Servisní zásah na objednávku

Servisní zásah do 24 hodin

Započatá hodina práce servisního technika

550,00 Kč

650,00 Kč

Celodenní servisní zásah ( při práci více než 12 hodin )

7 500,00 Kč

9 000,00 Kč

Započatá hodina na cestě - cestovné

350,00 Kč

450,00 Kč

Doprava servisního technika

10,50 Kč

10,50 Kč

Popis servisního úkonu

Cena servisního zásahu

Diagnostika závady operátorské stanice (PC, terminál, ...)

2 500,00 Kč

Diagnostika závady řídícího systému - započatá hodina práce

550,00 Kč

Diagnostika závady SW produktu - započatá hodina práce

650,00 kč

Reinstalace operačního systému PC nebo terminálu

2 500,00 Kč

Reinstalace SW řídícího systému

3 000,00 Kč

Reinstalace SW operátorské stanice

3 000,00 Kč

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky